Regulamin Sklepu Internetowego laloushka.pl


Sklep internetowy laloushka.pl., działający pod adresem www.laloushka.pl., prowadzony jest przez: Laloushka Marta Hryniak, Jan Hryniak  spółka cywilna z siedzibę w Warszawie przy ul. Zakopiańskiej 25, 03-934 Warszawa, NIP: 113-28-08-863, REGON: 142473139.

 

Słownik:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.laloushka.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie,

Towar produkty dostępne w sklepie, rękodzieła artystyczne, będące dziełami autorskimi â?? lalkami kolekcjonerskim.

Lalka Spersonalizowana â?? produkt dostępny w Sklepie, będący indywidualnym dziełem autorskim, wykonywany na specjalne zamówienie Klienta polegający na wykonaniu lalki o istotnych cechach wskazanych przez Klienta.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formę dostawy;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie poprzez przelew na rachunek bankowy Sklepu;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on- Line;

I.   Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.  Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.laloushka.pl.

2.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.laloushka.pl. lub pocztę elektroniczną poprzez wysłanie zamówienia na adres biuro@laloushka.pl.

3.  Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

4.  Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.

6.W zamówieniu Klient dokonuje:

a. wyboru zamawianych towarów, które powinno zawierać:

b nazwę lalki lub lalek zaś w przypadku zamówienia Lalki Spersonalizowanej - szczegółową informację dotyczącą cech fizycznych jakie ma przedstawiać taka lalka (w szczególności: kolor włosów, długość włosów, czy proste czy kręcone, kolor oczu i inne znaki szczególne) oraz określony styl lub charakterystyczne części garderoby, które powinna przedstawiać Lalka Spersonalizowana.

b.  imię i nazwisko Klienta,

c. adres do doręczenia, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj,

d. ewentualnie inne dane niezbędne do wystawienia rachunku,

e. oznaczenia sposobu dostawy,

f.  wyboru sposobu płatności,

g.  wskazania numeru telefonu kontaktowego (dla kuriera).

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna sie po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania wpłaty pocztę elektroniczną na adres: biuro@laloushka.pl.

8. W przypadku płatności kartę kredytową realizacja rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

9.  Realizacja zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że  towar lub materiały niezbędne do jego wykonania są dostępne w Sklepie. W przypadku niedostępności towarów lub materiałów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa lub zmieniona realizacja albo anulowanie całości zamówienia).

nr

11.  W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru i materiałów w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych poprzez zakup innych towarów w Sklepie.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tę formę sprzedaży.

13. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta rachunek.

14. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów, a w szczególności lalek nie oddaję ich rzeczywistej wielkości â?? maję jedynie charakter informacyjny.

15. W przypadku zlecenia zaprojektowania i wykonania Lalki Spersonalizowanej w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia.

II. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Nie dotyczy to jednak zamówień Lalek Spersonalizowanych.

2.  Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@laloushka.pl. Lub telefonicznie 505 004 394 lub 502 436 605 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30-17.00.

3.  Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczy zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będę przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail, z którego nadeszło zlecenie zakupu.

III. Ceny towarów

1.  Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.

2.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu będą  wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datę wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. Czas realizacji zamówienia

1.  Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych i liczy się od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia nadania towaru do Klienta formę dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

2.  Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

3. Wszystkie koszty związane z wysyłkę pokrywa Klient

4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

a.  Sposoby i czas dostawy w Polsce:

?   firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.

b. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

?   firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

c.   Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:

5.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V.   Formy płatności i nadpłaty

1.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawę na terytorium Polski:

a. przelew elektroniczny,

b. przelew bankowy lub

c. płatność kartą kredytową.

2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączniea niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

VI.  Reklamacje

1.  Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wykonane z najwyższą starannością, pozbawione są wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich,

2.   Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a.  wad fizycznych,

b.  uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu,

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłkę pocztową ekonomiczną na adres sklepu:

Laloushka Marta Hryniak, Jan Hryniak s.c., Warszawa, ul. Zakopiaśka 25, 03-934 Warszawa.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub rachunek oraz opis  towaru. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru lub materiału), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Nie stanowię podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, jak również zastrzeżenia co do podobieństwa Lalek Spersonalizowanych z istotnymi cechami lalek wskazanymi w zamówieniu. Sposób wykonania Lalki Spersonalizowanej jest środkiem artystycznego wyrazu autora lalki i nie może podlegać ocenie Klienta.

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umowę

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie z Ustawę z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaen sposób zniszczony. Zwracane towary muszę być kompletne. Towary zabezpieczone przed otwarciem nie mogę być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.

2. Postanowienia pkt. 1. nie dotyczę Lalki Spersonalizowanej, która jest świadczeniem o właściwościach określonych przez Konsumenta w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 Ustawy, o której mowa w pkt. 1.

3. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem.

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, która zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VIII. Dane osobowe

1.  Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.  Dane nosobowe są chronione zgodnie z Ustawę z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostępu do nich przez osoby trzecie.

IX.  Postanowienia końcowe

1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłkę paragonu lub rachunku.

2.  Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowię oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maję zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny.

5. Zarówno lalka spersonalizowana, jak i każda inna lalka dostępna w Sklepie stanowi dzieło autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm). Wyłącznym dysponentem majątkowych i osobistych praw autorskich do towarów jest Laloushka Marta Hryniak, Jan Hryniak spółka cywilna z siedzibę w Warszawie. Jakiekolwiek naruszanie tych praw, takie jak kopiowanie, powielanie, publiczne prezentowanie, rozpowszechnianie bez zgody Autorów stanowi naruszenie prawa autorskiego i będzie egzekwowane w drodze przewidzianej prawem.

6.  W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie maję zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 października 2010 r.

8.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na stronie www.laloushka.pl. Zamówienia złożone przed datę wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.